Evoluce vah

V minulosti lidé měřili s prvními váhami, které se nazývaly rovnoramenné váhy. Jsou založeny na zásadě dvouramenný páky se stejně dlouhými rameny. Misky jsou zavěšeny na konci dlouhých ramen. Na jedné misce je předmět, kterého chceme zjistit hmotnost a na druhé používáme závaží. Jazýček uprostřed páky umožňuje přesně odečítat kdy jsou obě strany v rovnováze. Tyto váhy byly používány ve starověkém Egyptě, Babylonu a Číně. Přečtěte si více...

Tipy pro vážení

Teplota a prostředí, Prostředí, Magnetické pole, Přetížení váhy, Otřesy a nesprávná manipulace ... Přečtěte si více...

Měrné jednotky

Při každé váze v naší nabídce naleznete seznam měrných jednotek ve kterých váha váží. Seznam měrných jednotek spolu s přepočty naleznete zde. Přečtěte si více...