Historie zlata

Historie zlata

Věděli jste, že :

 

Zlato, latinsky Aurum, má chemickou značku Au. Bod tání je 1064°C, bod varu 2600°C. Nepodléhá vnějším vlivům -  nerezaví, je odolné vůči kyselinám, zásadám i solím. Rozpouští se pouze v lučavce královské a směsích kyanidu. Pro tyto vlastnosti, snadnou zpracovatelnost a v minulosti i dostupnost je prvním kovem, který začali lidé těžit a využívat.

Specifická hmotnost zlata je 19,3 g/cm3. Kilogram zlata lze odlít do krychle o hraně 3,75 cm.

Zlato se nachází  v horninách, ve vodě, rostlinách i živočiších. Nachází se dokonce i ve vesmíru – najdeme ho v měsíčním prachu. Moře a oceány v sobě ukrývají  milión tun zlata.

Těžba zlata

Podle dochovaných písemných dokumentů se zlato začalo těžit před cca 6000 lety . Dnes se zpracovává zhruba přes 200 tun zlata ročně. Co se týká těžby zlata, patří Čechy mez i významnou těžební  lokalitu , rýžovalo se např. na Otavě, Blanici, Vltavě a dalších tocích.

V Saudské Arábií se nacházel zdroj obrovského bohatství zlata v Ofirských dolech, kde král Šalamoun údajně nechal dovézt zlato k postavení Jeruzalemského chrámu.

Neméně slavné jsou hrobky v Egyptě , zde je nalezen největší poklad v hrobce faraona Tutanchamona – od sošek, šperků , trůnu až po rakev a sarkofág – to vše ze zlata.

Slavné výrobky

Zde musíme určitě zmínit nejslavnějšího zlatníka renesance Benvenutia Cellini, který zhotovil slavnou slánku pro francouzského krále. Slánka znázorňuje moře a zemi v podobě muže a ženy , moře drží v pravé ruce trojzubec a levé koráb, který sloužil jako solnička. Země – žena je znázorněna nahá s rohem hojnosti v ruce.

Také nesmíme zapomenout na Petrohradského klenotníka Petera Carl Fabergé , který dodával ruské carevně velikonoční zlaté vejce

Snad největším existujícím předmětem ze zlata je vana, která se nachází s v jednom japonském hotelu. Její váha je přibližně 150 kg a je opředena tajemnou pověstí – pokud se v ní vykoupe nemocný člověk, vyjde z ní zdravý a zdravým lidem prodlouží život.

 

Zlatnické váhy

Váha byla od pradávna velmi důležitou pomůckou pro vážení tohoto úžasného kovu. Jedna z nejstarších dochovaných vah je z Egypta kdy se používaly rovnoramenné váhy jejíchž princip je nám dobře znám. Pro zajímavost – Egypťané věřili, že po smrti předstoupí před boha Anubise ten zváží na váhách jejich srdce a poté rozhodne zda si zaslouží posmrtný život.

Od rovnoramenných se postupně přešlo na nerovnoramenné a později na pružinové váhy.

Začátkem dvacátého století se začala ve vážení prosazovat elektronika , ovšem digitální váhy zažily velký boom až v osmdesátých letech. Dnes patří mezi nejrozšířenější tzv. tenzometrické váhy, které jsou schopny zvážit od laboratorních vzorků až po zlato a to s přesností od jednoho mikrogramu až po vážení předmětů o hmotnosti několika stovek tun.