Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky elektronického obchodního domu provozovaného na adrese mikrovahy.cz, společností: JADO Trade s.r.o. se sídlem Havlíčkova 2088/48, Hodonín, 695 01, Česká Republika IČ: 04649087, DIČ: CZ04649087, plátce DPH, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91200, dále jen prodávající.

Objednávka, uzavření smlouvy

Všechny objednávky realizované objednavatelem / dále jen Kupující / prostřednictvím internetového obchodu mikrovahy.cz / dále jen / Prodávající / jsou pro obě strany závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními, dodacími a reklamačními podmínkami. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci, nebo při realizaci objednávky. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku odeslání objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím na straně prodávajícího.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne doručení zboží.

Při uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás (JADO Trade s.r.o., Havlíčkova 2088/48, Hodonín, 695 01, info@jadotrade.cz) musíte informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, nebo e -mail). K tomuto účelu můžete použít připojen vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není závazný.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před tím, než lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Zašlete nám zboží zpět nebo jej přineste na naši adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny uhrazené platby včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů souvisejících s tím, že jste si vybrali jiný druh doručení, jak je nejlevnější druh standardního doručení, který nabízíme) bez zbytečného odkladu av každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy. Tuto úhradu provedeme stejnými platebními prostředky, jaké jste použili na původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným prostředkem; v žádném případě se Vám za tuto úhradu nebudou účtovat žádné poplatky.

S úhradou můžeme čekat, dokud nedostaneme zboží zpět nebo než prokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Ochrana osobních údajů

Kupující prohlašuje, že souhlasí, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.


Osobními údaji jsou údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, přičemž takovou osobou je osoba, kterou lze určit přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru nebo na základě jedné či více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou , fyziologickou, psychickou, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity.


Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a že údaje, které mu kupující poskytne, slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Tyto údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.


Prodávající shromažďuje osobní údaje o kupujících výlučně pro účely zpracování a tisku daňových dokladů, sociodemografické zpracování a marketingové účely prodávajícího. Registrační údaje o kupujících jsou shromažďovány výlučně na základě souhlasu se zpracováním registrace fyzické nebo právnické osoby a pouze v případě, kdy je tato osoba sama prodávajícímu dobrovolně poskytne.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 

Obrázky a texty použité v elektronickém obchodě 

Všechny obrázky použité v elektronickém obchodě mají pouze informativní (ilustrační) charakter. To znamená že skutečné dodané zboží se mohou mírně lišit v některých parametrech jako jsou barva, hmotnost případně elektrické parametry (napájení), nebo rozměry. Hrubá podstata a funkčnost zboží však musí být zachována.
Prodávající si vyhrazuje právo na všechny použité obrázky a texty. To znamená že je zakázáno jakákoliv manipulace s obrázky a texty předevšim jejich stahování, kopírování, upravování, nebo použití pro jakékoliv účely. Tyto činnosti jsou nepřípustné a trestné!

 

Dodací podmínky >>

Reklamační podmínky >>


Novinky

Nejprodávanější produkty

Slevy

Dodavatelé

Žádný dodavatel

Štítky

Napsali o nás

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
zboží přišlo obratem a v pořádku

2018-04-12


DanyJel
4.004.004.004.004.00
Výhodu

2018-04-2


Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
vše v pořádku

2018-03-28


Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Jestě to musím zvážit...

2018-03-24


Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
viz výše

2018-03-20